Blockchain consortium

Blockchain voor welke instellingen/bedrijven?

Voor wie is deze Blockchain cursus 2 bedoeld?

Eveneens voor iedereen die beroepsmatig geïnteresseerd of nieuwsgierig is naar Blockchain. Meestal wordt van de cursisten, in meer of mindere mate verwacht input en advies te kunnen geven over blockchain in het algemeen maar ook welke veranderingen en kansen te verwachten zijn binnen het bedrijf of de organisatie.

Denk aan: Ondernemers, business developers, beleidsmedewerkers, investeerders, advocaten en notarissen, maar denk ook aan hulpverleningsorganisaties.

het verschil ligt voornamelijk in de verdieping zodat de juiste, meestal kritische vragen gesteld kunnen worden zoals:, "Waarom zouden we blockchain techniek gebruiken? Kan het ook met een andere techniek?"

Uiteraard hoeft men zelf geen programmeur te zijn om de vraag te kunnen stellen maar evenmin om het antwoord te kunnen begrijpen

Cursus blockchain 2

Cursus blockchain 2, Ligt in het verlengde van de Blockchain basiscursus.

We weten inmiddels wat blockchain inhoud maar een introductie vanuit een ander Blockchain perspectief frist het geheugen op en werkt verdiepend en het scheelt een hoop tijd en denkwerk om er zelf achter te komen.

Het Eerste dagdeel

We gaan in op de vraag; wat is een zuivere blockchain? Dat impliceert dat er ook “onzuivere” blockchains zouden zijn. Dit is niet het geval Men spreekt sowieso niet over een, onzuivere maar over private- of permissioned blockchain.

Soms is het decentrale karakter essentieel en soms zal Blockchain Technologie überhaupt niet dé oplossing kunnen zijn.

We zullen u o.a. uitleggen dat de manier waarop men naar veiligheid en bescherming van data kijkt bepaald wordt door de keuze voor private- of public blockchain.

In het tweede dagdeel komen een aantal verschillende Blockchain platforms aan de orde. Verschillende platforms met hun eigen specifieke eigenschappen, voor- en nadelen.

Daarna gaan we in op de huidige stand van zaken waar men vooraf rekening mee moet houden alvorens men een Blockchain project overweegt. Denk aan wet en regelgeving, veranderingen in de maatschappij maar vooral ook de risico’s.

We zullen tijd reserveren voor het stellen en beantwoorden van enkele vragen.

Ook na afloop van de cursus bestaat de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Soms is het handig na intern brainstormen om vragen die naar boven kwamen beantwoord te zien.

Advies en realisatie:

Na de cursus heeft u voldoende kennis opgedaan om te onderzoeken of blockchain voor uw bedrijf wenselijk is.

Welke voordelen het uw bedrijf zou kunnen bieden en welke voorsprong u t.o.v. uw concurrentie kan opdoen is uiteraardaan u te beoordelen. De volgende vraag of het te implementeren is in uw bedrijfsvoering zal van een totaal andere orde zijn.

Vanaf dat punt heeft u een goed en grondig implementatie advies nodig

Succesievelijk kunnen wij u stap voor verder begeleiden. Van een proof of concept naar een proof of work. waarmee u hoe dan ook u te Aangezien wij in nauw contact staan met Blockchain ontwikkelaars, computer wetenschappers en “Fullstack” ontwikkelaars en aanverwanten specialisten weten wij dat er vaak een overlap is met andere disciplines op het gebied van Dapp ontwikkeling, beveiliging maar ook A.I. Wij kunnen u verder adviseren en begeleiden een Blockchain applicatie te kunnen realiseren. Zowel aan bouwende kant als wel voor de controlerende kant. Naar mate de belangen en de veiligheidsrisico’s groter worden, zullen meerdere blockchain partijen noodzakelijk blijken, die elkaars transparantie en technieken moet kunnen controleren. De codes moeten juridisch en functioneel begrepen en geverifieerd kunnen worden. Wilt u meer weten, aarzel vooral niet contact met ons op te nemen.

De duur van de cursus is 1 dag

Locatie

Dit kan afhankelijk van de groepssamenstelling bij uw bedrijf of organisatie op kantoor. Voordeel daarvan is dat de cursus zoveel mogelijk specifiek en branchegericht kan worden aangepast.

Bij gemengde groepen zal vanaf 5 personen een klas kunnen worden geformeerd en zal de cursus op centraal gelegen locaties in het land. worden verzorgd

Prijs per cursist

Prijs per cursist bedraagt € 385,-

Hoe nu verder!

Consortia

Kortom de weg ligt open! Op dit moment worden er goede zaken gedaan: Start-up bedrijven zijn op weg om de nieuwe multinationals te worden, maar daar blijft het niet bij!

Grote internationale consortia zijn en worden inmiddels opgericht. Een goed voorbeeld daarvan is een samenwerkingsverband tussen de 50 grootste banken en financiële instituten ter wereld, het R3 consortium genaamd. Dit is geen overbodigeluxe omdat het imiddels om zo'n 1,7 biljoen dollar gaat.

Uiteraard worden er op kleinere schaal consortia opgericht waaraan ook uw bedrijf of instelling kan deelnemen als u meent dat u er bij wilt zijn en veel te winnen of te verliezen heeft, neem dan gerust contact met ons op .


Een orienterend gesprek!

Als u uw onderneming onder de loep neemt en inzicht heeft hoe de bedrijfsprocessen verlopen dan zult u merken dat deze processen niet ophouden bij de in- en uitgang van uw bedrijf. Door slim samen te werken in combinatie met Blockchain technologie, zullen de kosten aanzienlijk afnemen, u zult heel veel tijd besparen en op bepaalde kernvlakken zal onzekerheid worden weggenomen.

Omdat deze processen bij bedrijven elkaar onderling overlappen zult u marktpartijen moeten vinden waarbij de neuzen in de zelfde richting staan er zal er een gemeenschappelijk belang moeten zijn. Dit hoeven niet pese bestaande zakenrelatieste zijn. Daarnaast moet een bepaald commitment en doel worden nagestreeft en mogen de technische aspecten daarop niet achterblijven.

Coordinatie, voortgang en continuiteit zullen bewaakt en gewaarborgt moeten worden. Een consortium is in deze fase van de Blockchain ontwikkeling geen overbodige luxe.

Plan van aanpak

Samen met u en eventuele partners inventariseren wij wat er nodig is. Doen wij een haalbaarheids analyse of uw idee technisch en bedrijfseconomisch haalbaar is