blockchain-uitgelegd

Blockchain simpel uitgelegd

Blockchain? in één minuut uitgelegd

In één MInuut? Was het maar waar! Maar we gaan toch een poging wagen;

Blockchain wordt vaak gebruikt als algemene benaming voor blockchain technologie. Het maakt gebruik van een "peer to peer" netwerk om software te verspreiden. Elke aangesloten computer binnen dat netwerk is gelijk aan elkaar. Er is geen hiërarchie. Een Apple op IJsland, of een laptop in Australië heeft net zoveel invloed als een aangesloten PC in Brazilië.

De software deelt een programma dat min of meer de zelfde functie heeft als een grootboek rekening dat een bezit kan vastleggen. Elke aangesloten computer deelt een exacte kopie van de meest recente update van dat grootboek.

Eventuele transacties, wanneer bezit overgaat van de een naar een ander, wordt eveneens door het programma gecontroleerd met name of aan gestelde voorwaarden voldaan wordt. Zodra een meerderheid van de aangesloten computers de voorwaarden hebben bevestigd volgt een consensus

Binnen elke paar minuten worden alle goedgekeurde transacties verzameld en afgesloten gelijk een eindbalans als blok, die weer als beginbalans dient voor het volgende blok. Op die manier ontstaat een aaneengeregen ketting van transacties die in blokken zijn opgeslagen. Vandaar de naam blockchain.

WAT MAAKT BLOCKCHAIN ZO BIJZONDER EN REVOLUTIONAIR

De vraag hoe het precies werkt en wat hier nu zo bijzonder aan zijn weer een andere vragen maar laten we ons beperken tot de laatste vraag.

DECENTRAAL en AUTONOOM

Wat blockchain zo bijzonder maakt, is dat er geen invloed uitgeoefend kan worden op de deelnemers van dat netwerk. Immers er is geen centrale computer die als beheerder kan optreden en mensen kan aansluiten of uitsluiten. Dit gegeven in combinatie met de “blockchain” waarbij onbetwistbaar een bezit kan worden vastgelegd.

Niemand kan aan dat bezit komen zolang er geen consensus heeft plaats gevonden. En consensus krijg je pas als een meerderheid aan computers het daarmee eens is. En stel dat iemand in staat zou zijn zo’n blok aan te passen wat dan ? - dan sluit het niet meer aan tussen de andere blokken die bij de meerderheid in het grootboek vermeld staat dus blokken met een gemanipuleerde transactie kan niet meer teruggeplaatst worden in een blok dat eenmaal goedgekeurd en afgesloten is.

Het is onmogelijk om alle computers die aangesloten zijn op het netwerk tegelijkertijd te hacken er zit namelijk maar een paar minuten tussen afsluiting van een blok en het opvolgende blok.

Er is dus voor het eerst een digitaal een decentrale en autonome systeem gecreëerd waardoor men geen derde betrouwbare personen meer nodig heeft zoals een notaris, bank een stembureau dat controleert of er geen fraude plaatsvindt en zich aan de regels en voorwaarden houdt.

HOE VERHOUDT BLOCKCHAIN ZICH TOT INTERNET

Met dit gegeven zijn blockchain programmeurs druk aan de slag en dagelijks komen er nieuwe toepassingen bij. Waar dit eindigt is moeilijk vast,- en voor te stellen. Vergelijken we blockchain met het internet. Dan zitten we qua ontwikkeling daar waar internet twintig jaar gelezen zich bevond. Een internet zonder: Google, skype, socialmedia, smartphones, online diensten, webshops, navigatiesystemen, etc. etc. Wie had twintig jaar gelezen kunnen vermoeden dat je met een mobiele telefoon; alle informatie zou kunnen vergaren, je in contact kon komen met familie in Australië alsof ze naast je in de straat wonen.

Nu is blockchain aan de beurt om een dergelijke ontwikkeling mee te maken. Zijn er over twintig jaar nog wel banken, notarissen, accountants, overheids- en belasting kantoren nodig voor dienstverlening zoals we die nu nog kennen. Hebben bedrijven nog wel een traditionele administratie- en inkoopafdeling nodig? Veel zaken zijn nu moeilijk voor te stellen maar als bepaalde transacties of dienstverlening voor een substantieel lagere prijs kan worden aangenomen terwijl de kwaliteit en organisatie beter is dan is de keuze van de consument snel gemaakt.

GOEDEN DOELEN

Een actueel item, denk bijvoorbeeld eens aan goede doelen. Stel u kunt vanaf nu af aan een bedrag storten dat niet in verkeerde handen kan vallen bij een corrupte instanties. U zou kunnen aangeven dat van het gedoneerde bedrag niet meer dan een vooraf bepaald percentage aan overheadkosten besteed mag/kan worden. Of dat het geld na verloop van een bepaalde periode automatisch teruggestort zal worden als het niet gebruikt wordt

Er zijn tal van toepassingen te bedenken en er zijn uiteraard al used cases. Maar elke uitleg, elk voorbeeld roept meer vragen op.

Is het technisch of juridisch wel mogelijk op dit moment.

Een aantal video volgen nu ter verduidelijking

Banken zullen overbodig worden?

Tja als dat zo is waarom omarmt deze sector dan juist de Blockchain technologie? in 2014 bedroegen de bankkosten wereldwijd zo'n 1.700.000.000.000 dollar -Zo'n vaart zal het toch niet lopen.

Meer weten

Als u meer wilt weten en u denkt serieus over uw bedrijf of instelling en hoe deze voor te bereiden voor een volgende fase. Neem dan gerust contact met ons.