Blockchain consortium

Blockchain voor welke instellingen/bedrijven?

Bent u een ondernemer of bestuurder met uw blik op de toekomst gericht?

Dan zou het cursusaanbod u hoogst waarschijnlijk interesseren.

Welk bedrijf of instelling vraagt zich inmiddels nu nog steeds niet af, welke consequenties Blockchain Technologie voor het bedrijf zal hebben!

Sommigen werknemers binnen uw bedrijf of bekende, weten u wel iets te vertellen over blockchain. Men heeft het dan vooral over; Bitcoins, Cryptocurrencies en misschien wel over Smart Contracts.

Het is absoluut niet vreemd dat u er weinig touw aan kunt vast knopen.

Want wanneer u het meent te snappen, dan zakt de moed u weer in de schoenen wanneer u een artikel in de krant niet kan volgen. Want wat zijn nu eigenlijk ICO’s en wat zijn tokens en hoe zat het ook al weer met smartcontract en met de beveiliging, HOE ZIT HET NU…? Moet ik mij nu zorgen maken?

Wilt u zelf deze vragen kunnen beantwoorden en zelf kunnen beoordelen in welk opzicht Blockchain Technologie uw bedrijfsvoering zal beïnvloeden, dan is het volgen van onze basis cursus de juiste start.

U zult al snel merken dat u absoluut geen raketgeleerde hoeft te zijn om de uitleg te kunnen bevatten. Wat is nu eigenlijk het verband met bitcoins en de toekomst van uw bedrijf.

Voor u alvast het antwoord; waarschijnlijk is er geen verband en zal deze er waarschijnlijk ook niet komen ook. Het “hoofdstuk Bitcoins “ gaat ter illustratie over de onderliggende techniek die in een rap tempo aan het evolueren is.

Uw concurrentiepositie

Dit blockchain evolutie proces is nu eenmaal ingezet en zal niet meer te stoppen zijn. Blockchain Technologie zal net als het internet vandaag de dag, niet meer weg te denken zijn en zal onmisbaar blijken om goedkoper, eerlijker, efficiënter, transacties te laten verlopen.

Als u een goede concurrentie positie nastreeft beseft u al snel dat een partij die gegarandeerd, sneller, beter en goedkoper kan leveren, dit niet onder stoelen of banken zal steken.

Na deze cursus zult u beseffen waar u en uw bedrijf staat in deze Blockchain ontwikkeling maar kunt u ook inschatten waar de kansen en bedreiging liggen.

Opzet van de cursus

h2>

Het eerste deel bestaat uit:

theorie over het ontstaan van Blockchain Technologie. Het principe wordt op een beeldende en begrijpelijke manier uitgelegd. Er is ruimte voor interactie en er is tijd gereserveerd om hierover te discussiëren.

Het tweede gedeelte van de cursus:

We gaan dieper in op technische en maatschappelijke, aspecten. Dit om duidelijk te maken waarom Blockchain Technologie disruptief genoemd wordt en waar men nu zo enthousiast over is. U zult zelf beseffen waarom

Minstens zo belangrijk zijn de kritische noten. Blockchain Techniek is te complex om er zomaar mee aan de slag te kunnen. Niet alleen de techniek maar ook maatschappelijke aspecten spelen een bepalende rol.

Na afloop krijgt men uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen.

Ook als u eenmaal weer in uw eigen omgeving bent wordt u gelegenheid geboden om vervolg vragen te stellen. Dit kan telefonisch of per mail.

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Voor iedereen die beroepsmatig geïnteresseerd of nieuwsgierig is naar Blockchain. Meestal wordt van de cursisten, in meer of mindere mate verwacht input en advies te kunnen geven over blockchain in het algemeen maar ook welke veranderingen en kansen te verwachten zijn binnen het bedrijf of de organisatie.

Denk aan: Ondernemers, business developers, beleidsmedewerkers, investeerders, advocaten en notarissen, maar denk ook aan hulpverleningsorganisaties.

De duur van de cursus is 1 dag

Locatie

Dit kan afhankelijk van de groepssamenstelling bij uw bedrijf of organisatie op kantoor. Voordeel daarvan is dat de cursus zoveel mogelijk specifiek en branchegericht kan worden aangepast.

Bij gemengde groepen zal vanaf 5 personen een klas kunnen worden geformeerd en zal de cursus op centraal gelegen locaties in het land. worden verzorgd

Prijs per cursist

Prijs per cursist bedraagt € 385,-

Cursus blockchain 2 In het verlengde van Blockchain cursus 1 ligt deze cursus. We weten inmiddels wat blockchain inhoud maar een introductie vanuit een ander Blockchain perspectief werkt verdiepend en het scheelt een hoop tijd en denkwerk om er zelf achter te komen. We gaan in op de vraag; wat is een zuivere blockchain en dat impliceert dat er ook “onzuivere” blockchains zouden zijn. Ja en nee luidt het antwoord. Men spreekt sowieso niet over een, onzuiver maar over private- of permissioned blockchains. Soms is het decentrale karakter essentieel en soms zal Blockchain Technologie überhaupt niet dé oplossing kunnen zijn. We zullen u o.a. uitleggen dat de manier waarop men naar veiligheid en bescherming van data kijkt afhankelijk is van de keuze, private- of public blockchain. In het tweede deel komen een aantal verschillende Blockchain platforms aan de orde. Verschillende platforms met hun eigen specifieke eigenschappen, voor- en nadelen. Daarnaast gaan we in op de huidige stand van zaken waar men vooraf rekening mee moet houden alvorens men zich op een Blockchain project start. Denk aan wet en regelgeving, veranderingen in de maatschappij maar ook de krapte op de arbeidsmarkt aan technische kant. Maar vooral ook de risico’s. We zullen tijd reserveren voor het stellen en beantwoorden van enkele vragen maar ook na afloop van de cursus bestaat de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Advies en realisatie: Aangezien wij in nauw contact staan met Blockchain ontwikkelaars, computer wetenschappers en “Fullstack” ontwikkelaars en aanverwanten specialisten weten wij dat er vaak een overlap is met andere disciplines op het gebied van Dapp ontwikkeling, beveiliging maar ook A.I. Wij kunnen u verder adviseren en begeleiden een Blockchain applicatie te kunnen realiseren. Zowel aan bouwende kant als wel voor de controlerende kant. Naar mate de belangen en de veiligheidsrisico’s groter worden, zullen meerdere blockchain partijen noodzakelijk blijken, die elkaars transparantie en technieken moet kunnen controleren. De codes moeten juridisch en functioneel begrepen en geverifieerd kunnen worden. Wilt u meer weten, aarzel vooral niet contact met ons op te nemen.

Hoe nu verder!

Consortia

Kortom de weg ligt open! Op dit moment worden er goede zaken gedaan: Start-up bedrijven zijn op weg om de nieuwe multinationals te worden, maar daar blijft het niet bij!

Grote internationale consortia zijn en worden inmiddels opgericht. Een goed voorbeeld daarvan is een samenwerkingsverband tussen de 50 grootste banken en financiële instituten ter wereld, het R3 consortium genaamd. Dit is geen overbodigeluxe omdat het imiddels om zo'n 1,7 biljoen dollar gaat.

Uiteraard worden er op kleinere schaal consortia opgericht waaraan ook uw bedrijf of instelling kan deelnemen als u meent dat u er bij wilt zijn en veel te winnen of te verliezen heeft, neem dan gerust contact met ons op .


Een orienterend gesprek!

Als u uw onderneming onder de loep neemt en inzicht heeft hoe de bedrijfsprocessen verlopen dan zult u merken dat deze processen niet ophouden bij de in- en uitgang van uw bedrijf. Door slim samen te werken in combinatie met Blockchain technologie, zullen de kosten aanzienlijk afnemen, u zult heel veel tijd besparen en op bepaalde kernvlakken zal onzekerheid worden weggenomen.

Omdat deze processen bij bedrijven elkaar onderling overlappen zult u marktpartijen moeten vinden waarbij de neuzen in de zelfde richting staan er zal er een gemeenschappelijk belang moeten zijn. Dit hoeven niet pese bestaande zakenrelatieste zijn. Daarnaast moet een bepaald commitment en doel worden nagestreeft en mogen de technische aspecten daarop niet achterblijven.

Coordinatie, voortgang en continuiteit zullen bewaakt en gewaarborgt moeten worden. Een consortium is in deze fase van de Blockchain ontwikkeling geen overbodige luxe.

Plan van aanpak

Samen met u en eventuele partners inventariseren wij wat er nodig is. Doen wij een haalbaarheids analyse of uw idee technisch en bedrijfseconomisch haalbaar is